Programmabegroting 2024-2027

Op deze pagina vindt u de Programmabegroting 2024 – 2027. De begroting is tot stand gekomen in tijden waarin zich de ontwikkelingen in een rap tempo opvolgen. Bij gemeenten ligt de uitdaging om hier snel en adequaat op te acteren. Ook worden we als gemeente steeds vaker geconfronteerd met allerlei maatschappelijke en autonome ontwikkelingen, vaak met financiële gevolgen, waardoor steeds vaker maatwerk geleverd moet worden en keuzes noodzakelijk zijn.

In de komende periode maken we ons hard voor het ontwikkelen van de Hoeksche Waardse identiteit, die toekomstbestendig richting geeft aan ons handelen. De voorliggende begroting is sluitend in de jaren 2024-2027.

Wij kijken er naar uit om samen met de raad uitvoering te geven aan de ambities voor 2024!