Bijlage 1 Overzicht taakvelden

Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.1 Bestuur

Baten

0

0

0

0

0.1 Bestuur

Lasten

-5.651

-5.512

-5.518

-5.269

Totaal 0.1 Bestuur

-5.651

-5.512

-5.518

-5.269

0.10 Mutaties reserves

Baten

9.219

11.112

4.922

3.766

0.10 Mutaties reserves

Lasten

-2.258

-6.025

-125

-125

Totaal 0.10 Mutaties reserves

6.961

5.087

4.797

3.641

0.2 Burgerzaken

Baten

1.368

1.370

1.370

1.370

0.2 Burgerzaken

Lasten

-4.177

-4.150

-4.200

-4.216

Totaal 0.2 Burgerzaken

-2.810

-2.779

-2.830

-2.846

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Baten

26

26

26

26

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-742

-984

-1.120

-1.255

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-716

-959

-1.094

-1.229

0.4 Overhead

Baten

112

112

112

112

0.4 Overhead

Lasten

-33.624

-32.650

-31.772

-31.334

Totaal 0.4 Overhead

-33.512

-32.538

-31.660

-31.222

0.5 Treasury

Baten

1.262

1.262

1.262

1.262

0.5 Treasury

Lasten

-98

-456

-1.032

-997

Totaal 0.5 Treasury

1.164

806

230

264

0.61 OZB woningen

Baten

11.625

11.800

11.953

12.097

0.61 OZB woningen

Lasten

-619

-619

-619

-619

Totaal 0.61 OZB woningen

11.006

11.181

11.334

11.477

0.62 OZB niet-woningen

Baten

8.583

8.649

8.674

8.698

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

0

0

0

Totaal 0.62 OZB niet-woningen

8.583

8.649

8.674

8.698

0.64 Belastingen overig

Baten

797

797

797

797

0.64 Belastingen overig

Lasten

-374

-374

-374

-374

Totaal 0.64 Belastingen overig

423

423

423

423

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Baten

152.364

153.515

142.309

141.463

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

-750

-1.250

-1.750

-1.750

Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

151.614

152.265

140.559

139.713

0.8 Overige baten en lasten

Baten

92

92

92

92

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

-310

-310

-310

-311

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

-217

-217

-218

-219

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Baten

0

0

0

0

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

-72

-72

-72

-72

Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-72

-72

-72

-72

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-8.438

-8.438

-8.440

-8.442

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-8.438

-8.438

-8.440

-8.442

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

118

118

118

118

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

-2.335

-2.335

-2.340

-2.348

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid

-2.217

-2.216

-2.222

-2.230

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

688

687

687

687

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

-17.383

-17.812

-18.482

-18.829

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

-16.695

-17.125

-17.796

-18.142

2.2 Parkeren

Baten

79

79

79

79

2.2 Parkeren

Lasten

-401

-401

-394

-391

Totaal 2.2 Parkeren

-322

-322

-315

-311

2.3 Recreatieve havens

Baten

103

103

103

103

2.3 Recreatieve havens

Lasten

-177

-341

-396

-397

Totaal 2.3 Recreatieve havens

-74

-238

-293

-294

2.4 Economische havens en waterwegen

Baten

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

-858

-873

-841

-766

Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen

-858

-873

-841

-766

2.5 Openbaar vervoer

Baten

63

63

63

63

2.5 Openbaar vervoer

Lasten

-559

-559

-484

-330

Totaal 2.5 Openbaar vervoer

-496

-496

-421

-267

3.1 Economische ontwikkeling

Baten

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

-1.595

-1.793

-1.728

-1.732

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling

-1.595

-1.793

-1.728

-1.732

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

223

37

37

37

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-256

-256

-257

-257

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-33

-219

-219

-220

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Baten

202

202

202

202

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-1.082

-1.118

-1.119

-1.065

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-880

-916

-917

-863

3.4 Economische promotie

Baten

187

187

187

187

3.4 Economische promotie

Lasten

-219

-233

-262

-262

Totaal 3.4 Economische promotie

-31

-45

-75

-75

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

22

22

22

22

4.1 Openbaar basisonderwijs

Lasten

-879

-878

-794

-794

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs

-857

-857

-772

-773

4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

5

5

5

5

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.630

-2.595

-2.630

-2.619

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

-2.625

-2.591

-2.625

-2.615

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

770

770

770

770

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-3.768

-3.767

-3.769

-3.772

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.998

-2.998

-2.999

-3.002

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

494

494

465

465

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

-1.212

-1.176

-1.147

-1.149

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

-718

-681

-682

-684

5.2 Sportaccommodaties

Baten

3.135

3.135

3.135

3.135

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

-9.174

-9.377

-9.452

-9.576

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

-6.039

-6.242

-6.317

-6.441

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Baten

0

0

0

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-546

-485

-485

-486

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-546

-485

-485

-486

5.4 Musea

Baten

22

22

22

22

5.4 Musea

Lasten

-264

-264

-265

-265

Totaal 5.4 Musea

-242

-242

-242

-243

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

31

31

31

31

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

-671

-672

-673

-674

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

-640

-641

-642

-643

5.6 Media

Baten

336

336

336

336

5.6 Media

Lasten

-2.383

-2.381

-2.381

-2.380

Totaal 5.6 Media

-2.047

-2.046

-2.045

-2.045

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Baten

1.089

1.089

1.089

1.089

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-15.012

-15.225

-15.365

-15.315

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-13.922

-14.136

-14.276

-14.225

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

3.286

3.270

3.235

3.235

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-14.302

-13.810

-13.776

-13.541

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-11.016

-10.540

-10.541

-10.306

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Baten

880

880

757

757

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten

-3.556

-3.483

-3.340

-3.340

Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.676

-2.603

-2.582

-2.582

6.3 Inkomensregelingen

Baten

13.425

13.425

13.425

13.425

6.3 Inkomensregelingen

Lasten

-17.185

-17.051

-17.052

-17.053

Totaal 6.3 Inkomensregelingen

-3.761

-3.627

-3.627

-3.628

6.4 WSW en beschut werk

Baten

1.274

1.280

1.287

1.287

6.4 WSW en beschut werk

Lasten

-5.872

-5.905

-5.944

-5.936

Totaal 6.4 WSW en beschut werk

-4.598

-4.625

-4.657

-4.649

6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

-836

-836

-837

-839

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

-836

-836

-837

-839

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Baten

611

621

1.449

1.449

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-4.180

-4.180

-4.183

-4.188

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.569

-3.559

-2.734

-2.739

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Baten

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Lasten

-8.101

-8.091

-8.082

-8.084

Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-8.101

-8.091

-8.082

-8.084

6.71B Begeleiding (WMO)

Baten

0

0

0

0

6.71B Begeleiding (WMO)

Lasten

-6.654

-6.654

-6.654

-6.654

Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)

-6.654

-6.654

-6.654

-6.654

6.71C Dagbesteding (WMO)

Baten

0

0

0

0

6.71C Dagbesteding (WMO)

Lasten

-2.028

-2.028

-2.029

-2.029

Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO)

-2.028

-2.028

-2.029

-2.029

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Baten

0

0

0

0

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Lasten

-352

-352

-352

-353

Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-352

-352

-352

-353

6.72A Jeugdhulp begeleiding

Baten

0

0

0

0

6.72A Jeugdhulp begeleiding

Lasten

-8.821

-8.795

-8.646

-8.646

Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding

-8.821

-8.795

-8.646

-8.646

6.72B Jeugdhulp behandeling

Baten

0

0

0

0

6.72B Jeugdhulp behandeling

Lasten

-630

-630

-630

-630

Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling

-630

-630

-630

-630

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

Baten

0

0

0

0

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

Lasten

-1.778

-1.778

-1.778

-1.779

Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-1.778

-1.778

-1.778

-1.779

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Baten

0

0

0

0

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Lasten

-129

-129

-129

-130

Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-129

-129

-129

-130

6.73A Pleegzorg

Baten

0

0

0

0

6.73A Pleegzorg

Lasten

-1.573

-1.573

-1.573

-1.574

Totaal 6.73A Pleegzorg

-1.573

-1.573

-1.573

-1.574

6.73B Gezinsgericht

Baten

0

0

0

0

6.73B Gezinsgericht

Lasten

-793

-793

-794

-794

Totaal 6.73B Gezinsgericht

-793

-793

-794

-794

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Baten

0

0

0

0

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten

-2.866

-2.866

-2.867

-2.867

Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-2.866

-2.866

-2.867

-2.867

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Baten

0

0

0

0

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Lasten

-3.577

-1.601

-1.747

-1.747

Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-3.577

-1.601

-1.747

-1.747

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Baten

0

0

0

0

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten

-1.966

-1.966

-1.967

-1.967

Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-1.966

-1.966

-1.967

-1.967

6.74C Gesloten plaatsing

Baten

0

0

0

0

6.74C Gesloten plaatsing

Lasten

-269

-269

-269

-270

Totaal 6.74C Gesloten plaatsing

-269

-269

-269

-270

6.81A Beschermd wonen (WMO)

Baten

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

Lasten

-21

-21

-21

-21

Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO)

-21

-21

-21

-21

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Baten

209

209

209

209

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Lasten

-751

-861

-691

-691

Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-541

-651

-481

-481

6.82A Jeugdbescherming

Baten

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

Lasten

-1.221

-1.221

-1.221

-1.221

Totaal 6.82A Jeugdbescherming

-1.221

-1.221

-1.221

-1.221

6.82B Jeugdreclassering

Baten

0

0

0

0

6.82B Jeugdreclassering

Lasten

-139

-139

-139

-140

Totaal 6.82B Jeugdreclassering

-139

-139

-139

-140

7.1 Volksgezondheid

Baten

545

545

343

343

7.1 Volksgezondheid

Lasten

-5.209

-5.208

-5.008

-5.011

Totaal 7.1 Volksgezondheid

-4.663

-4.663

-4.665

-4.668

7.2 Riolering

Baten

10.533

10.759

10.797

10.882

7.2 Riolering

Lasten

-6.818

-6.986

-7.138

-7.265

Totaal 7.2 Riolering

3.715

3.774

3.660

3.617

7.3 Afval

Baten

11.488

11.488

11.488

11.488

7.3 Afval

Lasten

-9.629

-9.629

-9.630

-9.631

Totaal 7.3 Afval

1.859

1.859

1.858

1.857

7.4 Milieubeheer

Baten

1.665

1.590

1.608

1.608

7.4 Milieubeheer

Lasten

-4.621

-4.628

-4.632

-4.282

Totaal 7.4 Milieubeheer

-2.957

-3.037

-3.024

-2.673

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

1.535

1.484

1.546

1.532

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-2.505

-2.455

-2.513

-2.521

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-970

-970

-967

-988

8.1 Ruimte en leefomgeving

Baten

878

499

499

499

8.1 Ruimte en leefomgeving

Lasten

-3.533

-3.192

-3.202

-3.215

Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving

-2.655

-2.693

-2.703

-2.716

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Baten

874

2.268

44

44

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

-866

-2.269

-49

-49

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8

-2

-4

-5

8.3 Wonen en bouwen

Baten

3.749

3.119

3.119

3.119

8.3 Wonen en bouwen

Lasten

-5.552

-5.529

-5.548

-5.520

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

-1.803

-2.410

-2.429

-2.401

Eindtotaal

-880

-753

-12.363

-13.247