Wet open overheid (Woo)

Inleiding

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel een open en transparante overheid en is in 2022 ingegaan. De wet is van invloed op onze informatiehuishouding, processen, dienstverlening en cultuur en heeft gevolgen voor de hele organisatie: ambtenaren, college én raad.

Implementatie informatiecategorieën

Na het opstellen van het implementatieplan gaat een multidisciplinair team in 2024 voortvarend verder met de daadwerkelijke implementatie. Een aantal informatiecategorieën wordt sinds 2023 al gepubliceerd. De verdere implementatie wordt stap voor stap en doelmatig uitgevoerd. Per keer wordt een informatiecategorie uitgerold waarbij we gebruik maken van de eerder opgedane ervaring. We beginnen met de categorieën die betrekking hebben op de directe leefomgeving omdat daar, vanuit dienstverleningsaspect, het meeste resultaat te behalen is.

De verwachting is dat we eind 2024 ten minste 8 van de 11 categorieën actief publiceren Hiermee voldoen we dan ruim voldoen aan de minimale eisen die de Woo stelt.

Publicatie

De ontwikkeling van een landelijk platform (PLOOI) is door het ministerie van BZK stop gezet. Een goed (landelijk) alternatief is er nog niet. Door onze actieve deelname aan het Open Webconcept (OWC) met andere gemeenten zetten we echter al stappen voor actieve publicatie op onze website.

Bewustwording

Met berichten op het intranet is gestart met een bewustwordingscampagne. Daarnaast worden acties gehouden die bijdragen aan bewustwording van ambtenaren, college- en raadsleden. Een voorbeeld hiervan is een leerinterventie met een discussiepanel.