Investeringsoverzicht

Het investeringsoverzicht 2024-2027 is hieronder weergegeven. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2025-2027.

De investeringsbedragen kleiner dan 25.000 zijn, conform de notitie ‘Activa, activering en afschrijving activa’, direct ten laste gebracht van de exploitatie (als exploitatiebudget opgenomen). Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2024 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2025 tot en met 2027 geven een verdere doorkijk. Dit betekent echter niet dat hiermee de investeringskredieten al zijn geautoriseerd.

In de periode 2024-2027 zijn in totaal ongeveer 50 miljoen aan nieuwe/vervangingsinvesteringen gepland.

Investeringen

Investeringen

Afschr.

Taakveld

Omschrijving

Jaar aanschaf

Afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

0.4

Vervanging meubilair 2024

2024

10

35

4

4

4

0.4

Vervanging meubilair 2025

2025

10

35

4

4

0.4

Vervanging meubilair 2026

2026

10

35

4

0.4

Vervanging meubilair 2027

2027

10

35

0.4

Vervanging werkplekken 2024

2024

4

100

25

25

25

0.4.

Vervangen devices raads- en burgerleden 2026

2026

4

100

25

0.4.

Vervanging mobiele telefonie 2026

2026

4

900

225

0.4.

Vervanging werkplekken 2027

2027

4

1.500

0.4.

Vervanging raadsvoorzieningen 2026

2026

4

300

75

0.4

Wagenpark 10 jaar 2024

2024

10

277

28

28

28

0.4

Wagenpark 10 jaar 2025

2025

10

195

20

20

0.4

Wagenpark 10 jaar 2026

2026

10

536

54

0.4

Wagenpark 10 jaar 2027

2027

10

250

0.4

Werkmaterieel en aanhangwagens 2024

2024

10

677

68

68

68

0.4

Werkmaterieel en aanhangwagens 2025

2025

10

238

24

24

0.4

Werkmaterieel en aanhangwagens 2026

2026

10

35

4

0.4

Werkmaterieel en aanhangwagens 2027

2027

10

316

0.4

Vervoersmiddelen handhaving 2025

2025

10

60

6

6

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 0.4: Overhead

1.089

528

1.906

2.101

0

124

177

562

2.1

Wegen 2024 25 jaar

2024

25

1.102

44

44

44

2.1

Wegen 2024 40 jaar

2024

40

1.907

48

48

48

2.1

Openbare verlichting armaturen 2024

2024

20

329

16

16

16

2.1

Openbare verlichting masten 2024

2024

40

168

4

4

4

2.1

Civiele kunstwerken 2024

2024

25

206

8

8

8

2.1

Civiele kunstwerken 2025

2025

25

127

5

5

2.1

Openbare verlichting armaturen 2025

2025

20

190

10

10

2.1

Openbare verlichting masten 2025

2025

40

309

8

8

2.1

Wegen 2025 25 jaar

2025

25

1.913

77

77

2.1

Wegen 2025 40 jaar

2025

40

2.619

65

65

2.1

Openbare verlichting armaturen 2026

2026

20

159

8

2.1

Openbare verlichting masten 2026

2026

40

159

4

2.1

Wegen 2026 25 jaar

2026

25

661

26

2.1

Wegen 2026 40 jaar

2026

40

1.543

39

2.1

Wegen 2027 40 jaar

2027

40

1.030

2.1

Openbare verlichting armaturen 2027

2027

20

159

2.1

Openbare verlichting masten 2027

2027

40

159

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 2.1: Verkeer en Vervoer

3.712

5.157

2.522

1.348

0

121

285

362

2.3

Havens 2024 40 jaar

2024

40

41

1

1

1

2.3

Havens 2024 25 jaar

2024

25

315

13

13

13

2.3

Havens 2025 40 jaar

2025

40

133

3

3

2.3

Havens 2026 25 jaar

2026

25

31

1

2.3

Havens 2027 25 jaar

2027

25

352

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 2.3: Recreatieve havens

356

133

31

352

0

14

17

18

2.4

Beschoeiingen 2024

2024

20

373

19

19

19

2.4

Beschoeiingen 2025

2025

20

382

19

19

2.4

Beschoeiingen 2026

2026

20

379

19

2.4

Beschoeiingen 2027

2027

20

329

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen

373

382

379

329

0

19

38

57

4.2

Functionele upgrade OBS De Schelf 's-Gravendeel

2024

25

613

25

25

4.2

Functionele upgrade OBS de Takkenbosse Numansdorp

2024

25

532

21

21

4.2

Functionele upgrade CBS de Schelp Puttershoek

2024

25

484

19

19

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting

1.629

0

0

0

0

0

65

65

5.2

Vervangen sportvelden 2024 10 jaar

2024

10

345

35

35

35

5.2

Vervangen sportvelden 2024 15 jaar

2024

15

986

66

66

66

5.2

Vervangen sportvelden 2025 10 jaar

2025

10

386

39

39

5.2

Vervangen sportvelden 2025 15 jaar

2025

15

786

52

52

5.2

Vervangen sportvelden 2026 10 jaar

2026

10

345

35

5.2

Vervangen sportvelden 2026 15 jaar

2026

15

1.360

91

5.2

Vervangen sportvelden 2027 10 jaar

2027

10

1.054

5.2

Vervangen sportvelden 2027 15 jaar

2027

15

117

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 5.2: Sportaccommodaties

1.332

1.172

1.706

1.171

0

100

191

317

5.7

Speelvoorzieningen 2024

2024

10

565

57

57

57

5.7

Speelvoorzieningen 2025

2025

10

888

89

89

5.7

Speelvoorzieningen 2026

2026

10

263

26

5.7

Speelvoorzieningen 2027

2027

10

294

5.7

Zwemlocaties 2024

2024

15

100

7

7

7

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie

665

888

263

294

0

63

152

178

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar

2024

67

4.392

66

66

66

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 15 jaar

2024

15

827

55

55

55

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 67 jaar

2025

67

4.392

66

66

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 15 jaar

2025

15

879

59

59

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 15 jaar

2026

15

742

49

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 67 jaar

2026

67

4.289

64

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 15 jaar

2027

15

742

7.2

Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 67 jaar

2027

67

4.289

Totaal (vervangings) investeringen

Taakveld 7.2: Riolering

5.219

5.271

5.031

5.031

0

121

245

358

Totaal

14.375

13.531

11.839

10.625

0

561

1.170

1.917